Techni Ice

การใช้งานเทคนิไอซ์ (Techni Ice)

กระตุ้นเซลล์เทคนิไอซ์ (Techni Ice) ครั้งแรกที่ใช้งาน

ครั้งแรกที่ใช้งาน ให้นำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปขยำในน้ำอุ่นที่สะอาด (ประมาณ 45°C) แล้วแช่ในน้ำอุ่น เทคนิไอซ์ (Techni Ice) จะดูดซับน้ำเข้าไป ให้ขยำจนกระทั่งเทคนิไอซ์ (Techni Ice) พองตัวเต็มที่ ถ้ามีเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ปริมาณมาก ท่านสามารถนำไปปั่นในเครื่องซักผ้า (โปรดตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งสกปรก ผงซักฟอก หรือสารตกค้างใดๆ) การปั่นในเครื่องซักผ้า เป็นการทดแทนการขยำด้วยมือ ท่านสามารถใส่ผ้าสะอาดลงไปเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นเซลล์ให้พองตัว เร็วยิ่งขึ้น เทคนิไอซ์ (Techni Ice) จะดูดซับน้ำและพองตัวในน้ำร้อนได้ดีกว่าน้ำที่ไม่ร้อน

                รูปเทคนิไอซ์ก่อนพองน้ำ (Techniice sheets before hydration)
                เทคนิไอซ์ ก่อนพองน้ำ
                การพองน้ำเทคนิไอซ์ (How to hydrate techniice sheets)
                เทคนิไอซ์ การพองน้ำ
                รูปเทคนิไอซ์หลังพองน้ำ (Techniice sheets after hydration)
                เทคนิไอซ์ หลังพองน้ำ

การนำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปใช้เพื่อเก็บรักษาความเย็น

แช่เทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไว้ในตู้แช่แข็ง หรือ ตู้เย็น ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน (72 ชั่วโมง) หากแช่น้อยกว่า 3 วันก็สามารถใช้งานได้ แต่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาความเย็นลดลง

ก่อนแช่เทคนิไอซ์ ในตู้แช่แข็ง หรือ ตู้เย็น ควรเช็ดให้แห้งก่อน เนื่องจากน้ำที่เกาะอยู่รอบๆเทคนิไอซ์จะทำให้เทคนิไอซ์ดูดความเย็นได้น้อยลง

ในการใช้งานทั่วไป เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 แผ่น สามารถใช้รักษาความเย็นได้ในปริมาตร 7 ลิตร หากต้องการให้รักษาความเย็นให้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นไปอีก ก็ใช้เทคนิไอซ์ในสัดส่วน1 แผ่น ต่อ 6 ลิตร หรือ 1 แผ่น ต่อ 5 ลิตร

การนำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปใช้เพื่อเก็บรักษาความร้อน

นำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปอุ่นในไมโครเวฟ เป็นเวลา 1 นาที แล้วดูว่าได้ความร้อนที่ต้องการหรือไม่ หากยังร้อนไม่เพียงพอ ให้อุ่นในไมโครเวฟครั้งละ 1 นาที

หากไม่มีไมโครเวฟ สามารถนำไปแช่ในน้ำร้อนได้

ปรับแต่งขนาดได้ตามต้องการ

ท่านสามารถปรับแต่งขนาดของเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ได้ตามต้องการ โดยตัดตามรอยพลาสติก ระหว่างเซลล์ เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ อาุยุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

เทคนิไอซ์ (Techni Ice) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ตามที่ท่านต้องการ อายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

ไม่ควรนำไปใช้ควบคู่กับน้ำแข็ง

ไม่ควรนำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปใช้ควบคู่กับน้ำแข็ง เพราะน้ำแข็งคายความเย็นเร็วกว่าเทคนิไอซ์หลายเท่าตัว จึงดูดเอาความเย็นจากเทคนิไอซ์ไป ทำให้ระยะเวลา การให้ความเย็นลดลง

การใช้ประคบเย็น

ไม่ควรนำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง ควรใช้ผ้าห่อไว้ หรือนำถุงพลาสติกห่อไว้

คำแนะนำการใช้งานเทคนิไอซ์ (Techni Ice) เพื่อรักษาความเย็นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

-การใช้งานครั้งแรก ให้ขยำเทคนิไอซ์ในน้ำร้อน (ประมาณ 45°C) โดยให้แผ่นเทคนิไอซ์จมมิดในน้ำร้อน ขยำจนกระทั่งทุกๆเซลส์พองตัวเต็มที่จนหนาประมาณ 3 ซม. จากนั้นนำไปแช่ในน้ำร้อนจัดโดยให้ทั้งแผ่นจมมิดใต้น้ำร้อน (ไม่เกิน 50 °C) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ถ้าเป็นเทคนิไอซ์แบบ 2 ชั้น ให้หันด้านที่เป็น fabric ไว้ด้านล่าง เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปยังเทคนิไอซ์ได้มากที่สุด หากมีเทคนิไอซ์หลายแผ่น สามารถกระตุ้นเซลล์ด้วยการใส่ในเครื่องซักผ้าที่ไม่มีผงซักฟอกและสารเคมีใดๆ แล้วใส่น้ำร้อน (ร้อนที่สุดเท่าที่จะทำได้) ใส่ผ้าสะอาดลงไป แล้วให้เครื่องซักผ้าปั่นที่รอบต่ำ การปั่นของเครื่องซักผ้าในน้ำร้อน และแรงนวดของผ้าสะอาด ก็จะกระตุ้นเซลส์เทคนิไอซ์ได้เช่นเดียวกัน

-ก่อนนำเทคนิไอซ์ไปแช่เย็น หรือแช่แข็ง ควรเช็ดให้แห้งก่อน เนื่องจากน้ำที่เกาะรอบๆเทคนิไอซ์จะทำให้เทคนิไอซ์ดูดความเย็นได้น้อยลง และเมื่อนำมาใช้งาน น้ำแข็งรอบๆจะกลายเป็นน้ำซึ่งดึงความเย็นออกจาก เทคนิไอซ์ ทำให้เทคนิไอซ์รักษาความเย็นได้ระยะเวลาสั้นลง

-ควรแช่เย็น (หรือ แช่แข็ง) เทคนิไอซ์ ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน

-ควรแช่เย็น (หรือ แช่แข็ง) เทคนิไอซ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน (72 ชั่วโมง) ก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้เทคนิไอซ์ดูดความเย็นได้เต็มที่ หากแช่ด้วยระยะเวลาไม่ถึง 3 วัน ก็ใช้งานได้ แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่

-การแช่เย็น (หรือ แช่แข็ง) เทคนิไอซ์ แบบสองชั้น ให้หันด้านที่เป็นพลาสติกไว้ด้านล่าง หงายด้าน fabric ไว้ด้านบน ไม่ควรนำด้านที่เป็น fabric ของแต่ละแผ่น มาชนกัน เพราะอาจทำให้ติดกันแล้วแยกจากกันยาก

-ภาชนะที่ใช้ ควรเป็นฉนวนความร้อนที่ดี เพื่อป้องกันอุณหภูมิจากภายนอก และรักษาอุณหภูมิภายใน ตัวอย่างเช่น ลังน้ำแข็ง กล่องโฟม (สามารถทำกล่องโฟมให้เป็นฉนวนที่ดีขึ้นได้ ด้วยการเอาเทปพลาสติกพันรอบๆกล่องโฟมเพื่อป้องกันอุณหภูมิจากภายนอก และ นำแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มาบุด้านในของกล่องโฟม)

-การบรรจุเทคนิไอซ์ในภาชนะ (ที่เป็นฉนวนความร้อน) ควรวางเทคนิไอซ์ไว้รอบๆภาชนะด้านใน (ด้านล่าง ด้านข้าง และด้านบน) โดยมีสินค้าอยู่ตรงกลาง หากต้องการประสิทธิภาพการรักษาความเย็นที่ยาวนานยิ่งขึ้น ควรซ้อนเทคนิไอซ์ 3 แผ่น ไว้ด้วยกัน การทำเช่นนี้ ทำให้แผ่นนอกป้องกันอุณหภูมิภายนอก แผ่นกลางรักษาความเย็นให้ิแผ่นนอก และแผ่นในรักษาความเย็นของสินค้าภายในภาชนะ

-หากสัมผัสกับแผ่นเทคนิไอซ์ (ที่พองแล้ว) รู้สึกลื่นๆที่ผิวเทคนิไอซ์ ให้นำไปแช่ในน้ำร้อนให้มิดสักสามชั่วโมง หรือทำการขยำในน้ำร้อนอีก เพื่อให้เทคนิไอซ์พองมากขึ้นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

-เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในสามครั้งแรกที่ใช้งาน ควรนำเทคนิไอซ์ไปแช่ให้จมมิดในน้ำร้อน (อาจเอาของหนักกดทับไว้ให้จมมิด) สักสองชั่วโมงก่อนแช่ในช่องแข็ง (freezer) อย่าลืมเช็ดแผ่นเทคนิไอซ์ ให้แห้งก่อนแช่ในช่องแข็ง

-ยิ่งอุณหภูมิของตู้แช่ต่ำเท่าไร และยิ่งระยะเวลาในการแช่นานเท่าไร เทคนิไอซ์ก็จะให้ความเย็นและรักษาความเย็นได้นานเท่านั้น

-เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ได้นานที่สุด ขอแนะนำให้ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ECOPLAZ Insulator มาห่อสินค้าและเทคนิไอซ์เสียก่อน (โดยสินค้าอยู่ด้านในสุด เทคนิไอซ์ห่อสินค้าไว้ และแผ่นฉนวนอีโคพลาสห่อเทคนิไอซ์เอาไว้) แล้วจึงบรรจุลงกล่องโฟม

 


เทคนิไอซ์ (Techni Ice)
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice) เทคนิไอซ์ (Techni Ice) เทคนิไอซ์ (Techni Ice)